06-14953976

De overeenkomst tussen tuinieren en blessurevrij sporten

Hoe je blessures kunt voorkomen of kunt verminderen en oplossen vergelijk ik altijd met tuinieren.

Je koopt een huis waar al 2 jaar geen tuinman aan het werk is geweest. De gehele tuin is overwoekerd met onkruid. Waar begin je mee? Met het aanleggen van een prachtige vijver inclusief warmtepomp en zelfregulerende filters of een leuke moestuin of met het wieden van het onkruid? Ik denk dat de meeste mensen voor het wieden van onkruid kiezen.

Pas als we het onkruid verwijderen kunnen we zien wat er onder verscholen ligt. Dan kunnen we gaan kijken naar de kwaliteit van de kranen en de tuinslang om de planten te bewateren. Als dat allemaal vrij is gemaakt kunnen we pas kijken naar de hoofdkraan en de toevoer van water in gang gaan zetten. Zo werkt het ook met het herstellen van een blessure.

Verstoorde fysiologie leidt tot blessures

Voor alle processen in het lichaam is zuurstof nodig om energie uit voedingsstoffen om te zetten. De zuurstof wordt aangevoerd door de bloedsomloop. Onder ideale omstandigheden raakt de bloedsomloop niet verstoord.

Bij een tekort of gebrek aan zuurstof kan het lichaam deze energie omzetten zonder zuurstof maar dan ontstaan er afvalproducten die het lichaam doen ‘verzuren’. Deze daling in de pH waarde zorgt voor prikkeling van de zogeheten nocisensoren, sensoren die signalen doorgeven waarin het lichaam mogelijk schade kan oplopen.

De hersenen krijgen een signaal over dreigende schade en reageren daarop door het gedrag aan te passen. De plek waarin dat wordt waargenomen, wordt op slot gezet om de schade beperkt te houden. Vaak is dit een tijdelijke respons omdat de aanvoer van zuurstof hersteld wordt zodra de inspanning of stress afneemt. De gedragsverandering heeft geresulteerd in het herstellen van de fysiologie.

as jij je gedrag niet voldoende aan, dan raakt de circulatie blijvend beperkt waardoor de pH waarde nog verder daalt. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat er meer nocisensoren geprikkeld worden en de hersenen dat stuk nog meer (of blijvend) op slot gaat zetten. Tot het punt dat er zoveel nocisensoren gestimuleerd worden dat het wordt waargenomen door de hersenen als pijn.

Herstel van fysiologie door te tuinieren

Vrij vertaald naar jouw lichaam. Pas als we de pijntjes en ongemakken die er als laatste zijn bijgekomen aanpakken (het wieden van onkruid), is het mogelijk terug te werken naar de oorzaak. Als we direct de oorzaak aanpakken kan het zijn dat de ruis van later erbij gekomen pijntjes verstorend werkt op het bereiken van het resultaat. Je kunt niet een mooi bloemenperk aanleggen als er onkruid terug kan groeien.

Vervolgens bekijken we de pijn in een beweegketen en nemen deze in het geheel mee in de behandeling (nalopen van de kranen en de tuinslang). Door de gehele beweegketen na te lopen zorgen we voor een goede circulatie binnen die beweegketen. Bedenk je wel dat de beweegketen op zijn beurt weer onderdeel uitmaakt van het geheel. Alles staat met elkaar in verbinding. Het kan daarom zijn dat we gaan werken aan andere onderdelen dan jij zelf zou verwachten.

Als sluitstuk tijdens een behandeling werken we ook altijd aan de hoofdkraan. In dit geval is dat de wervelkolom en het daarbinnen gelegen zenuwstelsel. Vanuit de rug treden de zenuwen uit die de regulatie en waarneming van elke beweegketen registreren en orkestreren. Als we de hoofdkraan goed afstellen kan de tuin voorzien worden van water (regulatie van de bloedsomloop) zodat het water goed de tuinslang in kan lopen (circulatie in de beweegketen). De ideale voorwaarden dat de tuin er prachtig bij komt te liggen zijn gecreëerd, met andere woorden de voorwaarden dat jij de kans op blessures sterk doet afnemen.

Advies van de dag

Loop jij momenteel rond met een blessure die maar niet over gaat? Of wil jij de kans op blessures sterk verkleinen zodat jij zorgeloos kunt blijven sporten?

Ga voor jezelf eens in de tijd na welke pijntjes er als laatst bij zijn gekomen en werk dan terug in de tijd naar het ongemak waarmee jij denkt dat het allemaal is begonnen. Schrijf dat voor jezelf op en ga in die volgorde met je klacht aan de slag. Pak de er als laatst gekomen klachten als eerste aan (laat die als eerste behandelen) en werk van daaruit terug naar de kern.

Heb je daar moeite mee? Je kunt altijd een afspraak maken voor een gratis intakegesprek om te achterhalen wat een slimme aanpak is. Ik stel je de juiste vragen om over na te denken en samen komen we dan tot een plan van aanpak.